top  
     
     
  VENNEFORENINGEN  
 

Tilbage til forsiden

 
 

Tilbage til "Støtteforeninger"

 
     
 

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner

Koldkrigsmuseum Langelandsforts Venner er en forening med det formål at støtte op om Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Medlemskredsen er mennesker med interesse for Langelandsfortet, dets historie og museets formidling af den kolde krig.

Foreningens formålsparagraf siger, at det er foreningens formål at yde støtte til Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Støtten kan ydes i kontante midler, som frivillig arbejdskraft eller blot som moralsk støtte. Som medlemmer kan optages alle, der vil gå ind for dette formål.

Foreningen blev stiftet i 2009 af medlemmer fra Special Forces og andre interesserede borgere på Langeland. I dag tæller foreningen ca. 120 medlemmer fordelt over hele landet.

I de forløbne år har foreningen ved forskellige arrangementer, især for børn og unge, medvirket til at øge besøgstallet på fortet og derved udbrede kendskabet til historien om den kolde krig. Desuden yder foreningens medlemmer en frivillig arbejdsindsats ved projekter, som fortets ansatte har svært ved at finde tid til.

 
     
     
  Venneforeningen har nu oprettet egen e-mail adresse: Fortets.Venner@gmail.com   
     
     
  Meld dig ind i foreningen "Koldkrigsmuseum Langelandsforts Vennner".
Foreningens formål er at yde støtte til Koldkrigsmuseum Langelandsfort. Støtten kan ydes i kontante midler, som frivillig arbejdskraft eller blot som moralsk støtte.
Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Det koster kun kr. 100.- pr. år.
Mail til foreningen og skriv dit navn og adresse, så bliver du optaget som medlem.
Du kan herefter besøge Koldkrigsmuseum Langelandsfort så ofte du ønsker mod forevisning af det tilsendte medlemskort.
 
 
     
  FORENINGENS VEDTÆGTER  
  (klik på teksten for at komme til vedtægterne)  
     
     
     
     
 

Generalforsamling Fortets Venner 19-05-2017. 

Der var fremmødt 11 medlemmer inclu. Bestyrelsen. 

 

1.    Valg af dirigent                                                Jan og Nick som ref.

2.    Godkendelse af GF + dagsorden                 Godkendt

3.    Formandens beretning                                  Godkendt

4.    Aflæggelse af regnskab                                 Godkendt

5.    Kontingent                                                       uændret 100.- kr.

6.    Valg af bestyrelse. På valg som følger:

John Criddle                                                    Genvalg

Nick Capion                                                     Genvalg

Benny Jensen                                                 Genvalg

7.    Valg af bestyrelsessupleanter:

Henrik Nielsen                                                Genvalg

Benny Sørensen                                             Genvalg

Valg af revisor: Kaj Ove                                 Genvalg

Valg af revisorsupleant: Bo                            Nyvalg

          

Eventuelt:

Vi fosøger endnu en gang med sommerskydning d.26/8.Vi vil i år sende indbydelser ud til alle medlemmer om deltagelse,og samtidig sender vi Museets aktivitetskaleder med og forespørger om der er nogen der vil deltag som aktive hjælpere  i Fortets arengementer. 

Jan har lavet en interaktiv  guide om O-rumsbunkeren. Der er nu besluttet at han arbejder videre med projektet,så vi får flere svært tilgængelige faciliteter med. Udgifterne tænkes dækket af midler fra fortets venner.

 Fortets venner vil indkøbe to vindposer til de to flagstænger foran hagarene til de to jagerfly.Det er også en gave til Museum Langelandsfort.

Foreningen påtænker at arangere en familiesammenkoms for alle medlemmer med påhæng.I  deen er at man mødes på Fortet,og har medbragt mad og drikke og der vil blive lavet ture med guide for dem der er intereseret.Desværre kan det først blive aktuelt fra 2018.

Poul Erik Pallisgaard er meget pludeligt kommet på plejehjem med demens.Vi her besluttet at påtænke ham med blomster.

 

Ref.: Nick

 

 

 

 

 
     
 

Til toppen